Automatyzacja magazynu – dlaczego warto?

Silny rozwój firm konkurencyjnych na rynku prowadzi do zastosowania coraz wyższych pod względem jakości i efektywności wymogów. Jednych z takich działań jest zastąpienie tradycyjnie pracującego magazynu automatycznym. Jak działa magazyn automatyczny i czy warto w niego zainwestować?

Magazyn automatyczny

Magazyn automatyczny jest obiektem składowania, gdzie gros czynności, poczynając od przyjmowania, po wysyłkę towarów, przebiega w sposób automatyczny. Wyposażenie magazynu stanowią specjalistyczne, zaawansowane pod względem technologicznym maszyny i urządzenia, oraz profesjonalny system oprogramowania. System WMS wykorzystywany jest do kontroli, synchronizacji i racjonalizacji niemal całości działań, procesów i operacji przebiegających w magazynie. Działalność czynnika ludzkiego w takich magazynach polega głównie na koordyncji pracy zautomatyzowanych narzędzi lub wykonania czynności niemożliwych do zrealizowania w sposób automatyczny.

Rozróżnić można różne poziomy automatyzacji. Średni charakteryzuje się wdrożeniem systemu zarządzania magazynem – WMS – i urządzeń automatycznych, znacznie upraszczających pracę personelu. W wysokim poziomie automatyzacji praktycznie wszystkie procesy logistyczne są zautomatyzowane, przy minimalnym udziale pracowników.

Na co zwrócić uwagę decydując się na automatyzację magazynu?

Automatyzację magazynu należy dobrać do realnych potrzeb i warunków magazynowych. Znaczenie ma tu przede wszystkim rodzaj i ilość składowanych materiałów, ale także częstokrotność ich przekazywania i wysyłki, oraz przyjmowania nowego towaru. Ważnym uwarunkowaniem przy systemu automatycznego jest typ usytuowanego magazynu, ogólna architektura, wielkość oraz kształt budynku, wytrzymałość podłoża i stosowane dotychczas systemy i urządzenia magazynowe. Dlatego decydując się na automatyzację magazynu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego eksperta. Pomoże on w wyborze konkretnych rozwiązań, które zapewnią przeprowadzenie automatyzacji w sposób kompleksowy i efektywny, usprawniający wszystkie procesy logistyczne magazynu.

Jakie korzyści daje automatyzacja magazynu?

Zautomatyzowanie magazynu jest działaniem korzystnym w obrębie wielu aspektów. Wpływa na szybkość realizacji zamówień oraz poprawę ich jakości. Wysoko wyspecjalizowane maszyny i urządzenia pozwalają na precyzyjny, powtarzalny i bezbłędny proces wykonywanych czynności. Automatyzacja znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa i komfortu załogi magazynowej.  Ma również duże znaczenie w ograniczeniu wydatków płacowych z tytułu zmniejszonego ilościowo zatrudnienia personelu i minimalizuje inne problemy kadrowe. Ponadto pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, gdyż eliminuje potrzebę wolnej przestrzeni na drogi dla wózków widłowych koniecznej przy prowadzeniu magazynów metodą tradycyjną. Wszystkie te cechy mają niebagatelny wpływ na zmniejszenie kosztów i podniesienie wydajności, a co za tym idzie, osiągnięcie realnego zysku i wzrost opłacalności funkcjonowania magazynu.

Wysoki poziom automatyzacji w system WMS to efektywny proces nowatorskiego zarządzania magazynem.