Czym jest ulga sponsoringowa?

Celem ustanowienia ulgi na sponsoring jest zachęcanie przedsiębiorców do zwiększonego angażowania się w działalność społecznie pożyteczną a w szczególności podejmowanie działań wspierających działalność kulturalną, sportową, naukę a także szkolnictwo wyższe. Na czym polega ulga sponsoringowa i jak z niej skorzystać?

Ulga sponsoringowa – kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy, którzy dotychczas mogli odliczyć 100% kosztów uzyskania przychodów, obecnie mogą skorzystać z dodatkowej ulgi, która uprawnia ich do dodatkowego odliczenia 50% kosztów. Doświadczony doradca podatkowy w przypadku wątpliwości pomoże określić, czy dana działalność przedsiębiorcy upoważnia go  do skorzystania z tejże ulgi.

Zakres podmiotowy ulgi sponsoringowej obejmuje wyłącznie tych podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.  Jednocześnie należy zauważyć, że dotyczy ona nie tylko podatników opodatkowujących działalność według skali podatkowej ale także podatników których formą rozliczenia jest podatek liniowy.

Zakres przedmiotowy ulgi sponsoringowej

Do skorzystania z ulgi sponsoringowej zaliczyć można tylko enumeratywnie określone wydatki. Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu do tych wydatków zaliczyć należy koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

  • działalności sportowej tj. klubu sportowego, który nie działa w celu osiągnięcia zysku i działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, stypendium sportowego, definiowane przez przepisy jako jednostronne i bezzwrotne świadczenie pieniężne finansowane przez podatnika, imprezy sportowej, która nie stanowi jednocześnie masowej imprezy sportowej zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych,
  • działalności kulturalnej określonej w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • działalności mającej na celu wspieranie szkolnictwa wyższego oraz nauki.

Jak rozliczyć ulgę sponsoringową?

Odliczenie ulgi sponsoringowej powinno nastąpić w zeznaniu za ten rok podatkowy w którym zostały poniesione koszty. Tym samym oznacza to, że takiego odliczenia nie można dokonywać w trakcie roku podatkowego i jest to możliwe tylko i wyłącznie w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. W tym przypadku ważną kwestią jest to, że odliczeniu w zeznaniu rocznym, odliczeniu nie mogą podlegać jakiekolwiek koszty, które zostały zwrócone podatnikowi w inny sposób a także w wtedy, gdy nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Profesjonalna kancelaria doradztwa podatkowego pomoże w przypadku wątpliwości i problemów z rozliczeniem ulgi sponsoringowej.

W celu odliczenia ulgi sponsoringowej należy złożyć zeznanie podatkowe w terminie, dokonać ww. odliczenia wraz z wykazem kosztów podlegających odliczeniu jakie zostały przez niego poniesione w danym roku podatkowym.