Kiedy wózki widłowe wymagają przeglądu specjalnego UDT?

Wózki widłowe to urządzenia wchodzące w skład kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Zużycie urządzenia wymaga dokonywania regularnych przeglądów pozwalających na prawidłowe dopuszczenie do użytkowania. Co obejmuje przegląd specjalny UDT i dlaczego warto powierzyć takie zadanie profesjonalistom?

Analiza składowych protokołu przeglądu specjalnego UTB

Ocena stanu technicznego urządzenia to format standaryzowany, w którym podaje się pełne dane podmiotu eksploatującego, lokalizację wózka widłowego, a także informacje o ekspercie wykonującym przegląd. To umożliwia zabezpieczenie interesów stron. W ramach przeglądu specjalnego UDT warto przygotować numer ewidencyjny oraz fabryczny urządzenia i podać w prawidłowy sposób podstawowe parametry, w tym maksymalny udźwig, czy wszelkie dodatkowe oznaczenia. Przegląd specjalny UDT może obejmować całość sprzętu lub tylko części składowe, chociażby mechanizm podnoszenia.

O co trzeba zadbać przy standardowej eksploatacji wózka widłowego?

Przedsiębiorca wykorzystujący na co dzień wózek widłowy powinien prowadzić zapiski (książka konserwacji) dotyczące przeprowadzanych podstawowych napraw i bardziej zaawansowanych modernizacji. W przeglądzie specjalnym UDT chodzi o ocenę stanu faktycznego i uwzględnienie wszystkich informacji wpływających na urządzenie. Jeżeli wózek widłowy w przeszłości dotknęła bardzo poważna awaria należy o tym wspomnieć.

Jakie elementy podlegają pod przegląd specjalny UDT?

  • podstawowe mechanizmy i ogólny stan urządzenia,
  • wyposażenie pneumatyczne oraz hydrauliczne, jeżeli dotyczy,
  • wszystkie połączenia występujące w wózku widłowym,
  • mechanizmy przenoszenia ładunku,
  • momenty dokręcenia,
  • przekładnia, szczególnie pod kątem eliminacji luzów,
  • ocena zabezpieczeń występujących w wózku widłowym.

Jakich prób dokonuje się w ramach przeglądu specjalnego wózka widłowego?

Dodatkowo przy inspekcji wykonuje się próby ruchowe bez obciążenia oraz z precyzyjnie oznaczonym obciążeniem. Przegląd specjalny UDT dotyczy wykorzystania specjalistycznych narzędzi pomiarowych. O wszystkich wspomina się w raporcie w celu wykluczenia wątpliwości. W ramach przeglądu specjalnego UDT można przeprowadzić naprawy i pilne regulacje umożliwiające powrót do wzorcowych właściwości roboczych. Cały raport kończy się oceną pozytywną lub negatywną, a także rekomendacją dotyczącą terminu kolejnego badania.

O co trzeba zadbać w przypadku dalszej modernizacji wózka po kontroli?

Wszystkie zmiany techniczne wózka widłowego po zakończonym przeglądzie specjalnym UDT warto skonsultować ponownie z ekspertem. Dzięki temu nie występują pomyłki przy planowaniu kolejnych kontroli.

Dlaczego systematyczny przegląd to ważna usługa?

Przegląd specjalny UDT wykonany profesjonalnie, z uwzględnieniem stanu faktycznego wózka widłowego to szansa na długoterminowe zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy. Dokładne prowadzenie własnych zapisków odnoszących się do urządzenia ułatwia i przyśpiesza niektóre działania kontrolne. Dobrze serwisowany wózek widłowy to krótko mówiąc mniejsze problemy formalne.