Materiały sypkie w przemyśle spożywczym – co warto wiedzieć?

Materiały sypkie składają się z drobnych i suchych cząsteczek, które łatwo ulegają rozsypaniu. Ze względu na ich formę  transport takich materiałów jest bardzo trudny i wymaga zastosowania specjalnych metod technicznych. Spożywcze materiały sypkie to między innymi mąka, sól, nasiona zbóż, kawa i sól.

Przewóz sypkich materiałów spożywczych

Materiały sypkie najczęściej przewożone są luzem albo są ładowane do worków, beczek, kartonów i skrzyń. Do przewożenia wykorzystywane są różne środki transportu, między innymi są to samochody ciężarowe wyposażone w silosy. Bardzo ważne w transporcie materiałów spożywczych jest zachowanie czystości, zbiorniki za każdym razem po użytkowaniu powinny być czyszczone, trzeba zachować ostrożność, aby nie doszło do zanieczyszczenia przewożonego materiału pozostałościami po poprzednim ładunku. Po dostarczeniu surowców transportowanych luzem, są one wysypywane i umieszczane w specjalnych pojemnikach. W zakładach produkcyjnych do przenoszenia takich towarów wykorzystywany jest zazwyczaj transport pneumatyczny. Umożliwia on bezpieczne pobranie surowców z miejsca składowania i przetransportowanie ich w odpowiednie miejsce na hali produkcyjnej. Jest to zaprojektowany system rur, w którym zastosowano sprężone powietrze albo specjalny rodzaj gazu do przemieszczania cząsteczek produktów. Transport pneumatyczny pracuje w systemie zamkniętym, ruch surowców odbywa się dzięki różnicy ciśnienia powietrza z wentylatora i dmuchawy. Dużymi zaletami takiego systemu transportu jest wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia i zawilgocenia sypkich produktów, pracownicy nie są narażeni na nadmierne pylenie. Takie rozwiązanie pozwala na delikatny transport ładunku nawet na duże odległości.

Transport pneumatyczny – bezpieczna konstrukcja

Zastosowanie transportu pneumatycznego jest bezpieczne, wyeliminowana jest zupełnie możliwość rozsypania i strat surowców. System rurowy nie wymaga do zainstalowania dużo miejsca, konstrukcja może być dopasowana do urządzeń, które są już zainstalowane. Linie służące do transportu mają lekką konstrukcję i nie wymagają montażu systemu wspierającego. Transport pneumatyczny ma nieskomplikowaną konstrukcję, uszkodzone bądź zużyte elementy można w prosty sposób wymienić albo na miejscu zregenerować. Złącza rurowe nie wymagają spawania, potrzebują jedynie odpowiednio mocnego dokręcenia śrub.

Z reguły instalacja systemu rurowego jest projektowana i konstruowana indywidualnie, ponieważ powinna być dostosowana do procesów technologicznych i warunków w pomieszczeniu produkcyjnym.