Nadchodzą zmiany w prawie pracy – przygotuj swoją firmę już dziś!

Rok 2022 pozostanie z pewnością w pamięci u wielu aktywnych zawodowo osób. W sierpniu tego roku wchodzą dawno zapowiadane zmiany w prawie pracy. Niektóre z nich wymuszają dyrektywy Unii Europejskiej, inne stanowią odpowiedź na zmiany, jakie zaszły na rynku pracy z powodu pandemii a jeszcze inne to autorskie pomysły partii rządzącej. Wiele z nowelizacji z pewnością będzie działało na korzyść pracownika, wszystkie prowadzą do ucywilizowania stosunku pracy i obowiązków pracodawcy. Jednak z punktu widzenia tego ostatniego właśnie w sierpniu ma nastąpić niespotykana jak dotąd kumulacja nowych przepisów w różnych obszarach kodeksu pracy, i chociaż wiadomo, że są nieuchronne – niewiele osób zna ich szczegóły.

Pracodawca musi przygotować swoją firmę do zmian w kodeksie pracy

Kumulacja nowych przepisów będzie wymagała od pracodawcy zachowania szczególnej staranności i przygotowania do nich pracowników, którzy zajmują się kadrami. Jednak ogromne opóźnienie w procedowaniu przepisów wykonawczych sprawia, że do ostatniej chwili trzeba będzie śledzić proces zmian. Nie każdy przedsiębiorca posiada możliwości, by na bieżąco weryfikować stan zaawansowania kodeksu pracy i zadbać najpierw o przygotowanie się do nich a potem wdrożenia.

Dyrektywa work – life balance wymusiła powstanie zbioru przepisów, mających na celu stworzenie optymalnej harmonii pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. Najbardziej znaczące zmiany to:

  • wydłużony do 41 dni urlop rodzicielski, każdy rodzic otrzyma do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i to bez możliwości przeniesienia go na drugiego z rodziców
  • zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego zwiększy się do około 70% podstawy wymiaru zasiłku
  • rodzice dzieci do lat 8 mogą liczyć na bardziej elastyczny system pracy: pracę zdalną lub indywidualny czas pracy  a pracodawca w przypadku odmowy tej formy będzie musiał ją uzasadnić pisemnie
  • rodzice dzieci do lat 8 będą mogli nie zgodzić się na pracę w nocy, delegację czy nadgodziny

Usankcjonowana praca zdalna

Na regulacje definiujące pracę zdalną rynek czekał bardzo długo, co więcej, wiele z tych nich wypracował sobie poprzez negocjacje na linii pracodawca-pracownik. Zmiany w kodeksie pracy w wielu przypadkach po prostu implementują gotowe już rozwiązania. Nie zmienia to jednak faktu, że pracodawca musi dostosować wewnętrzne standardy do nowych regulacji. Pracodawcom pragnącym jak najszybciej wejść na właściwe tory decyzyjne pomaga biuro rachunkowe w Warszawie.

Przepisów zmieniających zasady rynku pracy jest znacznie więcej. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia, sankcje dla pracodawców wspierających dłużników alimentacyjnych, wdrożenie dyrektywy o sygnalistach nieodwracalnie prowadzą do nowych standardów życia zawodowego. Ich kumulacja zapewne sprawi wielu pracodawcom sporo kłopotów, dlatego kluczem do sprawnego zarządzania zmianami jest albo pozyskanie pomocy z zewnątrz, albo pilne śledzenie Dziennika Ustaw.