Pełnomocnictwo – kiedy będzie Ci potrzebne?

W Polsce wiele osób korzysta z pełnomocnictw, chociażby przy podpisywaniu umów. Czy wiemy jednak, czym właściwie jest pełnomocnictwo i czy zdajemy sobie sprawę, że wyróżniamy kilka jego rodzajów?

Czym jest pełnomocnictwo?

Decydując się na podpisanie pełnomocnictwa jednostronnie upoważniamy inną osobę do wykonywania określonych czynności. To bardzo istotna kwestia, że pełnomocnictwo udzielane jest przez mocodawcę tylko na wykonywanie konkretnych czynności, które zawarte są w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa są udzielane, gdy mocodawca z jakiegoś powodu nie może osobiście dokonać danej czynności, np. mieszka za granicą. Pełnomocnictwo może się przydać przy załatwianiu spraw urzędowych, w bankach, a nawet w sądzie. W pełnomocnictwie wskazuje się dane osoby, której jest ono udzielane oraz dane mocodawcy. Aby móc zostać pełnomocnikiem, należy mieć co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Co ciekawe, pełnomocnikiem może być także niepełnoletnia osoba fizyczna, której wiek to minimum 13 lat. W przypadku, gdy jedną ze stron, a konkretniej mocodawcą jest firma, wówczas może ona udzielić pełnomocnictwa kilku osobom.

Jakie wyróżniamy rodzaje pełnomocnictwa?

W zależności od tego, jaki charakter czy też rodzaj ma sprawa, którą chcemy załatwić, mamy 4 rodzaje pełnomocnictw, a mianowicie pełnomocnictwo ogólne, szczegółowe, procesowe i rodzajowe.
Pełnomocnictwo ogólne upoważnia daną osobę do wykonywania w Twoim imieniu tzw. czynności zwykłego zarządu. Chodzi tutaj o proste, codzienne sprawy. Ten rodzaj pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem sporządzenia go na piśmie. Przeciwieństwem pełnomocnictwa ogólnego jest pełnomocnictwo rodzajowe. Wskazujemy w nim konkretnie, do jakich czynności udzielamy pełnomocnictwa. Pełnomocnik nie będzie mógł załatwiać spraw, które wykraczają poza zakres zawarty w sporządzonym dokumencie.
Pełnomocnictwo szczegółowe jest potrzebne w sytuacjach, w których przepisy zobowiązują do posiadania właśnie tego rodzaju pełnomocnictwa. Może się ono przydać np. przy przeniesieniu własności nieruchomości. Podobnie jak w pełnomocnictwie rodzajowym, pełnomocnictwo szczegółowe dotyczy konkretnej czynności.
Jeśli potrzebujemy pełnomocnika przed sądem, wówczas należy sporządzić pełnomocnictwo procesowe.

Gdzie sporządzić pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo jest złożeniem jednostronnego oświadczenia woli przez mocodawcę. Można je zrobić samodzielnie, natomiast lepiej zwrócić się z tym do notariusza. Kancelaria notarialna to miejsce, w którym udzielimy pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, dzięki czemu mamy pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z prawem.

Czy warto skorzystać z pełnomocnictwa? Jest to świetne rozwiązanie, jeśli nie mamy czasu lub z innego powodu nie możemy załatwić spraw osobistych. Pamiętaj, że fakt udzielenia komuś pełnomocnictwa nie odbiera Ci możliwości załatwiania spraw osobiście. W każdej chwili możesz zakończyć pełnomocnictwo, jedyne, co musisz zrobić, to poinformować o tym pełnomocnika.