Jak uzyskać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego?

Aparat słuchowy znacznie poprawia komfort życia osobom z wadą słuchu, a także seniorom, którzy z wiekiem słyszą gorzej. Jego zakup jest sporą inwestycją, można jednak starać się o dofinansowanie aż z trzech źródeł. Co ważne, kwoty dofinansowania można łączyć, dzięki czemu koszt aparatu słuchowego może okazać się niewielki lub zostanie w całości pokryty.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia

NFZ refunduje zakup aparatów słuchowych na poziomie zależnym od stopnia ubytku słuchu oraz wieku osoby ubiegającej się o wsparcie. Dofinansowanie aparatów słuchowych dla osób poniżej 26 lat przysługuje w przypadku ubytku słuchu przekraczającego 30 dB HL. Osoby powyżej tego wieku mogą uzyskać dofinansowanie w przypadku ubytku powyżej 40 dB HL. Aby uzyskać dofinansowanie, należy udać się do lekarza laryngologa, który na podstawie wyników badań i wywiadu medycznego wystawia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Z tym zleceniem należy udać się do lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoby poniżej 26 roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie aparatów słuchowych raz na 3 lata. Poziom dofinansowania na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne i kostne wynosi 3000 zł na każde ucho. Osoby w wieku powyżej 26 lat mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 1050 zł na każde ucho w przypadku aparatu na przewodnictwo powietrzne oraz 2100 zł na każde ucho z niedosłuchem przy zakupie aparatu na przewodnictwo kostne.

Wsparcie z PFRON

Dofinansowanie aparatów słuchowych można uzyskać również z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przysługuje ono osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub grupę inwalidzką. Jest jednak zależne od dochodu – mogą z niego skorzystać osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku osób samotnych – 65 procent. Wielkość dopłat nie jest stała, zależy między innymi od miejsca zamieszkania. Aby uzyskać dofinansowanie, należy mieć zlecenie na aparat słuchowy od laryngologa.

Dopłata z urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma własny program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych. Umożliwia on pokrycie różnicy między kosztem aparatu, a dofinansowaniem pochodzącym z innych źródeł, czyli NFZ i PFRON. Osoby uprawnione mogą więc liczyć na całkowite sfinansowanie zakupu aparatu z różnych źródeł wsparcia.

Jeśli masz stwierdzoną wadę słuchu i zlecenie na aparat słuchowy, a obawiasz się wysokich kosztów jego zakupu, warto zapoznać się ze źródłami dofinansowania i jak najszybciej z nich skorzystać. Problemy ze słuchem, które nie są odpowiednio leczone, z biegiem czasu będą się jedynie pogłębiać.