Odzyskiwanie długów zagranicznych – dlaczego jest takie trudne?

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami jest współcześnie powszechnym zjawiskiem i dotyczy wielu polskich firm. Jednak, gdy zagraniczny podmiot nie spłaca w terminie należności, wówczas polski przedsiębiorca może obawiać się, że już nigdy nie odzyska swoich pieniędzy. A dlaczego odzyskiwanie długów zagranicznych jest takie trudne?

Zbyt późne podjęcie skutecznych działań

Faktury w Polsce zwykle wystawiane są z 30-dniowym lub 60-dniowym terminem zapłaty. Tymczasem w Europie Zachodniej odroczenie terminu płatności może wynieść nawet do 120 dni. Jest to spora rozbieżność, dlatego przed podjęciem działań windykacyjnych, warto sprawdzić, jakie terminy obowiązują w kraju, z którego wywodzi się kontrahent. Mimo wszystko bezczynne oczekiwanie na zapłatę może znacznie opóźnić lub uniemożliwić odzyskiwanie długów zagranicznych. Dlatego nie należy bagatelizować braku terminowego uregulowania płatności i trzeba zawsze szybko reagować na każdą zwłokę. Co ważne w podjęciu skutecznych działań w zakresie windykacji zagranicznej mogą pomóc przedsiębiorcy wyspecjalizowane firmy posiadające doświadczenie w odzyskiwaniu należności z danego kraju.

Rezygnacja z polubownych działań windykacyjnych

Dużym błędem w procesie odzyskiwania długów zagranicznych jest rezygnacja z polubownych działań windykacyjnych. Tym bardziej że zawarcie ugody z kontrahentem może znacząco przyspieszyć zwrot należności. Ponieważ dobrze skonstruowana propozycja zawierająca możliwość rozłożenia płatności na raty lub innej formy zadośćuczynienia może sprawić, że kontrahent szybko spłaci dług. Jednak, aby tak się stało trzeba będzie przygotować umowę zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem, co bez znajomości języka może być zadaniem bardzo trudnym.

Czy warto skorzystać z Europejskiego Nakazu Zapłaty?

Jeśli odzyskiwanie długów zagranicznych dotyczy kontrahenta będącego członkiem Unii Europejskiej, to warto rozważyć skorzystanie z Europejskiego Nakazu Zapłaty. Taką formę można zastosować w sprawach cywilnych i handlowych i będzie ona wiążąca w przypadku firm ze wszystkich państw UE poza Danią. Jednak, aby Europejski Nakaz Zapłaty mógł zostać wysłany, dane roszczenie pieniężne musi być bezsporne i transgraniczne. Wówczas przedsiębiorca powinien wypełnić specjalny formularz w formie pozwu, który później będzie analizowany przez sąd. Co ważne wysyłki można dokonać drogą elektroniczną, a sąd nie ocenia dowodów i jeśli w formularzu nie będzie błędów, a strona pozwana nie wniesie sprzeciwu, to wtedy zostanie wydany europejski nakaz zapłaty. Oczywiście taki nakaz nie oznacza automatycznie odzyskania długów zagranicznych, ale jest zdecydowanie bardziej skuteczny niż samodzielne dochodzenie swoich roszczeń.

Bariera językowa oraz nieznajomość zagranicznego prawa sprawiają, że odzyskiwanie długów zagranicznych może być bardzo trudne. Dlatego w windykacji zagranicznej kluczowa jest szybka reakcja oraz polubowne działania, dzięki którym można efektywnie porozumieć się z kontrahentem. Poza tym w niektórych przypadkach niezwykle pomocny może się okazać również Europejski Nakaz Zapłaty.